Direcționează 2% din impozitul pe venit

Dragi colegi,

Societatea Română de Genetică Medicală, face apel la membri, în vederea direcționării a 2% din  impozitul anual pe veniturile din salarii și/sau din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii.

Formularul 230 se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și/sau pensii din străinătate, impozabile în România, conform legii.

Conform legii cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii

Iar pentru a va ușura aceasta muncă vă rugăm să trimiteți o copie scanată a formularului 230 pe emailul srgm.filiala.iasi@gmail.compână la data de 1 februarie 2020, în timp ce formularul original să îl înmânați reprezentanților filialei SRGM de care  aparțineți.

Vă mulțumim.

Secretar

Asist univ. Dr. Setalia Popa

Președinte SRGM

Prof. univ. dr. Eusebiu Vad Gorduza

Close Menu