ESHG 2024 – BURSA NAȚIONALĂ

ESHG 2024 – BURSA NAȚIONALĂ

Dragi Membri SRGM,

Avem plăcerea de a vă informa că Societatea Europeană de Genetică Medicală acordă şi în acest an o bursă ESHG, pentru performanţe deosebite ale tinerilor medici/cercetători la nivel național pentru a participa la Conferinţa Europeană de Genetică Medicala 2024, care va avea loc în Berlin, Germania, în perioada 01- 04 Iunie 2024.

Societatea Română de Genetică Medicală organizează selecţia pentru bursa ESHG pe baza următoarelor criterii:

 • candidatul trebuie să fie membru SRGM;
 • candidatul trebuie să aibă rezultate deosebite în domeniul geneticii medicale;
 • candidatul trebuie să fi participat cu prezentare orală sau poster la ultima conferinţă naţională;
 • depunerea unui rezumat la ESHG 2024 nu este un criteriu, dar poate constitui un avantaj;
 • în cazul medicilor, candidaţii nu trebuie să aibă mai mult de 4 ani de la confirmarea ca medic specialist;
 • în cazul biologilor/biochimiștilor, candidații nu trebuie să aibă mai mult de 4 ani de la terminarea doctoratului/masteratului;
 • limita de vârsta este până în 35 ani (candidații trebuie să nu fi împlinit, la momentul depunerii dosarului, vârsta de 35 de ani);
 • candidaţii nu pot obţine mai mult de o bursa în 2 ani consecutivi;
 • un singur candidat este eligibil din partea fiecărei țări.

Dosarul candidatului trebuie să conţină:

 • Copie CI;
 • Copie după ordinul de confirmare în rezidențiat/certificatul de medic specialist/diploma de doctor în științe/ diploma de master;
 • CV format Europass – cu fotografie;
 • Lista cu lucrări/ activitatea științifică organizată conform grilei de evaluare – vor fi prezentate dovezi (copii scanate, printscreen articole etc) care să susțină activitatea științifică prezentată;
 • Grila de evaluare candidaturi pentru bursa ESHG 2024, completata la rubricile “Nr.” și “Autoevaluare”;
 • O scrisoare de intenţie;
 • O scrisoare de recomandare.

În urma analizei dosarelor, comisia va selecta candidatul eligil în funcție de punctaj, care va beneficia de:

 • Înregistrare gratuită la congresul ESHG 2024, inclusiv prânzuri și evenimente sociale
 • 600 euro – pentru cheltuielile de cazare și transport, bani care vor fi înmânaţi în momentul înregistrării (ON SITE) la ESHG în Berlin, Germania

Informaţii importante pentru bursier:

Odată cu informarea ESHG-ului a castigatorului bursei naţionale, acesta va primi un link direct, către un formular de înregistrare special din partea biroului ESHG.
Susţinem toţi candidaţii eligibili să depună dosare pâna pe data de 15 martie 2024, pe adresa de email:
secretariat@srgm.ro.

22 ianuarie 2024

Cu deosebit respect,

Presedinte SRGM
Prof.univ.dr. Florin Burada

Secretar SRGM
Conf.univ.dr. Ioana Streață

Descarcă anunț

Descarcă grilă evaluare

Lasă un răspuns

Close Menu